תמונות

גרמניה נפרדה מלאם, קלוזה ומרטסאקר (GETTYIMAGES)