תמונות

שרון מימר. היה קשה, אבל ראשל"צ ממשיכה לטפס