תמונות

קניון, חנויות, מדרגות נעות צילום: עזרי עמרם, חדשות 2