תמונות

רב הנסתר על הגלוי. אגיאר (מגד גוזני, וואלה)