תמונות

נשיא המדינה קיבל הבוקר כתבי אמנה משגרירי הרפובליקה צילום: בית הנשיא