תמונות

עם ישראל בשיא תפארתו - מלווים ניצול שואה ערירי בהלוויתו צילום: אורי שכטר