תמונות

שטרית. לא יקבל את המנוחה לה קיווה (יוסי שקל)