תמונות

לפעמים הוא לובש שם גופיה של ירושלים (Gettyimages)