תמונות

מוטי איווניר. המדיטציה הוכתרה בהצלחה (משה חרמון)