תמונות

"יש למשפחה עסקים יותר חשובים שכבר עברו לדור הבא". שחר עם