תמונות

איציק עובדיה ובני טבק היום באזכרה (מור שאולי)