תמונות

ההגנה של טבק לא הרשימה את ירושלים (עודד קרני)