תמונות

עוד אחד שהפך לסטאר. ג'ינובילי (GETTYIMAGES)