תמונות

דורי אסף מוביל את ההתקפה של בני השרון (אלעד ירקון)