תמונות

שכשוכיות 07, בריכת גלישה בין שני קצוות המגרש צילום: פלגים