תמונות

הלם. הפנים של מלו ואמארה אומרות הכל (gettyimages)