תמונות

אפרת גוש וירון ברובינסקי מבלים צילום: צ'ינו פפראצי