תמונות

הוא עדיין מחייך. אלישע לוי (צילום: אלן שיבר)