תמונות

ניק התארח אצל קונאן ועשה שטות גדולה שעלתה לו ביוקר