תמונות

מתוך מכתב של מרסס הכתובות ביד ושם צילום: חדשות 2