תמונות

צפו בראיון ב"יציע העיתונות". טביב (אלן שיבר)