תמונות

ידע שאם יחתום על תצהיר אצילי, לא יישאר (אלן שיבר)