תמונות

החמיץ פנדל שהיה מנצח את המשחק . טבס (gettyimages)