תמונות

יכולה ללכת בעקבותיו. פרידמן ב-2004 (getty)