תמונות

עדיין נשאר לו טעם רע בפה. דאנקן (gettyimages)