תמונות

דלית וינשטוק חדש, חדר שינה כלים גובה צילום: הגר דופלט