תמונות

סבע, ק"ש לא מצליחה להתרומם (אנצ'ו גוש ג'יני)