תמונות

ברזיל. מאזן מושלם בשלב הבתים (gettyimages)