תמונות

ערב התרמה לעמותת להושיט יד צילום: ברק פכטר