תמונות

לימור לבנת וציפורה ברון. מסקנות חמורות על ההתנהלות (מור שאולי)