תמונות

ורשביאק וזינגר. הוועד יארח את הוועדה הטכנית