תמונות

מיכל פיירמן, מרפסת בנות צילום: מיכל הרדוף רז