תמונות

אפשר לבנות עליה. בולדר במרכז התמונה (מירוסלב פטריק, איגוד הג'ודו)