תמונות

איפה הוא היה במחצית השניה? לנדסברג (אלן שיבר)