תמונות

קנייזייבה-מיננקו והדגל. "התמיכה נותרת לי כח"