תמונות

שחקני רעננה מאוכזבים. הפסיכולוג אהרוני ינסה לעזור להם להתעודד (תומ