תמונות

אילייב חוגג באיפוק את היתרון, היום (אור שפונדר)