תמונות

אחמד סבע פורץ קדימה. גם הוא לא הצליח להכניע את מרציאנו (משה חרמון)