תמונות

איציק קורנפיין ומנחם נידם בבית הדין (איתי ישראל)