תמונות

על הכוונת של האדומים. אלישע לוי (אלן שיבר)