תמונות

גם משחק טוב שלו לא עזר. קסיאס (gettyimages)