תמונות

מיכאל דימיטרייב (באמצע). ניצח למרות קרב לא קל