תמונות

הרשאגה שטרנברג, סלון (5) צילום: שי אפשטיין