תמונות

הכחולים חוגגים, האדומים מבואסים (אלן שיבר)