תמונות

ברטומאו בחזית, רוסיי נשאר מאחור (gettyimages)