תמונות

אימובילה. גם הוא כבר כובש בקבוצה החדשה (gettyimages)