תמונות

יעזור לה להגיע להישג בריו? שפר (מימין), קנייזבה-מיננקו, כרמי והצ'ק