תמונות

ווייד מול ווסטברוק. גם זה מץ'-אפ ענק (gettyimages)