תמונות

אורן ניסים. כבש, התחזה, הורחק (אלעד ירקון)