תמונות

יכול להאשים רק את הקבוצה שלו. קלינגר (אלן שיבר)